Skole kampagne | School campaign 2015

IMG_3985

Her mit tilbud til din skole eller virksomhed om en kommunikation kampagne!
Giv et spark til din skole el. virksomheds image og kommunikation og nå til flere interesserede!

Here my offer to your school or company about a communication campaign!
Give a fresh twist to your organisation's image and communication and reach a wider audience!

--> PDF download (på dansk): CLICK HERE | KLIK HER!

 


Portrait portfolio - "Я" magazine - Belarus

 

ENGLISH > First article in Russian about my portrait works in photography ! Many thanks to Andrey Dichenko & his team at Belarusian "Я" magazine; as well thanks to Eugenie & Masha at France Group - issue June 2014 available in Belarus.

 

FRANÇAIS > Premier article en Russe sur mon travail de portraits en photographie ! Merci beaucoup à Andrey Dichenko & son équipe du magazine Biélorusse "Я"; merci aussi à Eugénie & Masha chez France Group - numéro Juin 2014 disponible en Biélorussie.

 

DANSK > En først artikel på Russisk om mit arbejde med fotografiske portrætter ! Mange tak til Andrey Dichenko & hans team på det Hviderussiske magasin "Я"; tak også til Eugenie & Masha hos France Group - nummer fra Juni 2014 tilgængeligt i Hviderusland.

 

РУССКИЙ > Первый статьи на русском языке о моем портрете работы в фотографии ! Большое спасибо Андрею Диченко & его команда в белорусской Я журнале; а также благодаря Евгении & Маша в Франция Группа - вопрос июне 2014 г. в Беларуси.

 

> Read the article as PDF in Russian here | Lire l'article en PDF en Russe ici | Læs artiklen som PDF på Russisk her | Читайте статью как PDF на русском здесь !

 

© all photographs (except magazine cover) by jean-marie babonneau | www.babonneau.com